Zásadní změny po novelizaci zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky – nové vládní programy ekonomické a pracovní migrace

 

Září 2019 přináší zásadní změny v projektech pro pracovní zařazení zahraničních občanů na českém trhu, jmenovitě jejich restrukturalizaci. Místo šesti projektů a režimů, které byly realizovány v letech 2012 až 2018, na podzim 2019 nabývají platnosti tři vládní programy ekonomické migrace, jmenovitě programy „Klíčový a vědecký personál“, „Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ a „Kvalifikovaný zaměstnanec“ (v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR). Předpokládané spuštění nových programů by mělo proběhnout v průběhu září 2019.

 Zmíněné změny umožní zjednodušení realizace dosavadních projektů a režimů, zejména jejich sloučení a sjednocení kritérií, a také rozšíří geografie zařazení zájemců do programů v rámci kvót, stanovených nařízením vlády.

Program „Klíčový a vědecký personál” nahradí dosavadní projekty „FastTrack“ a „Welcome Package“ a má za cíl poskytnout podporu významným českým a zahraničním investorům, výzkumným organizacím, technologickým společnostem a společnostem typu start-up při zaměstnávání cizinců vysoce kvalifikovaných profesí (podle klasifikaci zaměstnání CZ ISCO, 1-3) a cizinců zaměstnaných v statutárních orgánech.

Program „Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ výrazně rozšíří teritoriálně pilotní projekt „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“ s tím, že se bude vztahovat na občany výrazně většího množství zemí třetího světa, a také umožní administrativně zrychlit a zjednodušit proces udělování zaměstnaneckých a modrých karet zaměstnancům třetích zemí, kteří působí jako řídící pracovníci, specialisté v rozmanitých oborech a jako techničtí a odborní pracovníci (podle klasifikace zaměstnání CZ ISCO, 1-3).

Program „Kvalifikovaný zaměstnanec“ v sobě zahrnuje až tři dosavadní režimy – „Zvláštní zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ a „Ostatní státy“ – ale také teritoriálně rozšíří působení programu o dalších 5 států.

V rámci zavedení změn, kromě již uvedených výše, lze očekávat poměrné rozdělení ročních kvót do jednotlivých měsíců, stanovení specifického výměru výše mzdy, možnost zkrácení testování trhu práce až na 10 dnů, informování zaměstnanců zastupitelským úřadem o termínů pro podání žádostí, a také několik dalších vylepšení jednotlivých programů.

Za zmínku také stojí zjednodušení administrativy a vypuštění některých dříve povinných příloh, jako jsou doporučení podnikatelské reprezentace, výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ČSU ARES, čestné prohlášení o kvalifikaci a čestné prohlášení o zásadním významu. Kromě toho účastníkům některých programů bude umožněno nahrazení dokladu o zajištění ubytování, pracovní smlouvy, dokladu o odborné způsobilosti nebo vysílacího dopisu jednotným písemným potvrzením zaměstnavatele, které je určeno k pohodlnějšímu a efektivnějšímu zpracování administrativních záležitostí programů ekonomické migrace.

Transformace současných režimů a projektů v programy ekonomické migrace je důležitým krokem k uspokojení poptávky po pracovní síle na českém trhu práce, kde počet hlášených volných míst stále narůstá, zejména těch s minimálními požadavky na kvalifikaci pracovní síly