Правила

Вітаємо Вас на нашому Інтернет-ресурсі!

Для роботи з https://jobportal.biz/ необхідно ознайомитися з Договором про користування Інтернет-ресурсом і прийняти його умови.

 

Договір про користування Інтернет-ресурсом Job Portal

 

 1. Загальні положення.
  1. Опублікування тексту цього Договору на Сайті є Офертою Компанії, на основі якої в разі акцепту викладених нижче умов, у порядку, визначеному цим Договором та чинним законодавством України, Користувач зобов'язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього. Якщо Користувач не згідний з цим Договором повністю або частково, він зобов’язаний припинити використання Сервісу. У випадку, якщо Користувач продовжує використовувати Сервіс, це означає, що Користувач підтверджує свою дієздатність, ознайомлений з цим Договором, розуміє і приймає його умови в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.
  2. У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
  3. Акцепт – безумовне прийняття всіх умов цього Договору Користувачем (надання акцептантом повної і безумовної згоди з Офертою, а також її умовами) у спосіб, визначений Офертою та чинним законодавством України, після чого цей Договір набуває юридичного статусу письмового договору. Акцепт відбувається шляхом Реєстрації Користувача на Сайті з проставленням відповідної відмітки у полі (вікні) Сайту, та/або шляхом переходу за посиланням (комбінацією символів), яке надсилається Компанією на електронну адресу Користувача, та/або початком користування будь-яким Сервісом, та/або іншим способом, визначеним цим Договором. Перерахування Користувачем Плати за користування Сервісом означає безумовну згоду зі всіма умовами цього Договору. Факт перерахування Користувачем грошових коштів вважається Акцептом в цілях цього Договору.
  • Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕЙЧ АР САММІТ ЮКРЕЙН”
  • Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка є відвідувачем Сайту (акцептувала умови цього Договору). При використанні Сайту та Сервісу статусу Користувача набуває і Шукач, і Роботодавець. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником/представником такої юридичної особи. Користувач гарантує, що його вік становить більше 18 повних років.
  • Інформація – відомості про Шукача та/або Роботодавця  викладені у формах Сайту відповідно до їхньої назви, згідно із змістом, без скорочень, зрозумілою мовою, які вони самостійно розміщують на Сайті. У розумінні цього Договору Інформація включає всі об’єкти права інтелектуальної власності Користувача. Не може бути розміщеною на Сайті Інформація (в тому числі у змісті вакансії, резюме), яка є забороненою чи обмеженою до оприлюднення відповідно до чинного законодавства.
  • Обліковий запис – віртуальний запис в функціональній системі Сайту, який містить дані Користувача та дозволяє розмістити інформацію і користуватись функціоналом Сайту, який Компанія визначить доступним для конкретної категорії осіб - Шукача чи Роботодавця, які здійснили Плату за користування Сервісом. Обліковим записом може користуватися тільки одна особа, передача даних для доступу до свого Облікового запису іншій особі не допускається.
  • Оферта – публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з нею Договір на умовах, що містяться в цьому Договорі, з урахуванням усіх додатків до нього. Умови цього Договору будуть вважатись умовами Оферти.
  • Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
  • Плата за користування Сервісом — плата, яка стягується за користування Сервісом у порядку визначеному цим Договором та Додатками до нього. Плата за користування Сервісом не залежить від укладення договорів між Шукачем та Роботодавцем, їх виконання чи невиконання, дійсності, їх законності чи наслідків і підлягає поверненню лише у випадках, встановлених цим Договором.
  • Реєстрація —заповнення Користувачем реєстраційної форми з подальшими діями, що дозволяє створити на Сайті його Обліковий запис та свідчить про свідому волю Користувача до укладення даного Договору і про Акцепт. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій. У випадку коли Користувач не здійснює Реєстрації, Акцепт відбувається іншим способом, вказаним у цьому Договорі.
  • Роботодавець – будь-який суб’єкт господарювання, який від свого імені та в своїх інтересах або від свого імені в інтересах третьої особи має намір скористатись Сервісом на умовах, визначених цим Договором. Роботодавець набуває статусу Користувача при використанні Сервісу та Сайту.
  • Сайт - інтернет-сайт https://jobportal.biz, який адмініструється Компанією. Виключне право (в повному обсязі), на Сайт, його складові частини та похідні від нього об’єкти, належить Компанії ТОВ “ЕЙЧ АР САММІТ ЮКРЕЙН”.
  • Сервіс - сукупність технічних і технологічних можливостей Сайту, а також послуг Компанії, що надаються Шукачеві/Роботодавцю, в тому числі, але не обмежуючись: можливість розміщення Інформації, можливість пошуку Інформації, можливість обміну повідомленнями та прямого спілкування за допомогою засобів Сайту, послуги інформаційної підтримки, послуги перекладу, послуги візової підтримки, послуги підбору перевізника, послуги пошуку житла, а також можливість здійснити Плату за користування Сервісом, та інші будь-які платні та безкоштовні послуги, що надаються Компанією за допомогою Сайту. Перелік таких послуг окремо, або в наборі (пакеті) вказуються Компанією на Сайті і можуть виступати передумовою для користування Сайтом.
  • Шукач фізична особа, яка має намір скористатись Сервісом на умовах, визначених цим Договором. Шукач набуває статусу Користувача при використанні Сервісу та Сайту.
  1. Цим Компанія пропонує Користувачу в мережі Інтернет використовувати свій Сервіс на умовах, викладених в цьому Договорі.
  2. Цей Договір є основним, але не вичерпним, документом, що регламентує поведінку Користувачів та розв’язання спірних ситуацій. Цей Договір розглядається Сторонами і приймається Користувачем виключно спільно з Умовами використання та Політикою конфіденційності, які є невід'ємними додатками Договору.
  3. Умови цього Договору, Умовами використання та Політикою конфіденційності встановлюються, змінюються та скасовуються Компанією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. З моменту розміщення на Сайті нової редакції Договору попередня редакція вважається такою, що втратила свою силу (чинність).
  4. Ніщо в цьому Договорі не може розумітися як встановлення між Шукачем та Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Договором. Ніщо в цьому Договорі не може розумітися як встановлення між Роботодавцем та Компанією відносин товариства, відносин спільної діяльності, трудових відносин, якщо це прямо не передбачено цим Договором, або іншими договорами Компанії з Роботодавцем.
  5. Цей Договір не є Договором посередництва у працевлаштуванні та не містить ознак такого.
  6. Користувачі надають Компанії однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі та додатках до нього, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримав повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних Компанії, та що повідомлений про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”, а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
  7. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Компанії.

 

 1. Предмет договору.

 

  1. Відповідно до цього Договору Компанія надає Користувачу Сервіс, а Користувач тимчасово користується Сервісом протягом строку дії цього Договору.
  2. Компанія не є учасником (стороною) жодних угод між Шукачами та Роботодавцями.
  3. Користувач визнає, що Сайт та Сервіс є складними результатами інтелектуальної (творчої) діяльності, і приймає Сервіс за принципом «як є».

 

 1. Права та обов'язки Компанії.
  1. Компанія має право:
 • без узгодження з Користувачем модифікувати Сайт будь-яким способом за своїм розсудом, у тому числі, але не виключно, змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті Інформацію, змінювати дизайн Сайту, умови надання Сервісу, додавати нові Сервіси, припиняти надання Сервісу, а також переривати доступ до Сайту;
 • популяризувати і просувати Сайт та Сервіс, розміщувати рекламну і/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту без узгодження з Користувачем;
 • встановлювати будь-які обмеження у використанні Сервісу, відмовити Користувачеві  в Реєстрації, надсилати, аналізувати, наглядати за обміном повідомленнями у Сервісі, тимчасово призупинити роботу Облікового запису або видалити Обліковий запис Користувача без попередження і пояснення причин;
 • опитувати Користувачів в тому числі, але не виключно, про факти укладення договорів між ними;
 • здійснювати розсилання Користувачу повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти;
 • застосовувати до Користувача, що порушує умови цього Договору, передбачені Договором заходи впливу, а також вимагати застосування до Користувача санкцій та відповідальності передбачених законодавством України;
 • використовувати надані Роботодавцем позначення/знаки для товарів та послуг та об’єкти авторського права на Сайті.
   1. Компанія не несе відповідальності за дію чи бездіяльність Роботодавця, які можуть спричинити несприятливі наслідки для Шукача і навпаки.
  1. Компанія зобов’язана:
 •  дотримуватись умов цього Договору;
 • не використовувати облікові дані Користувача у способи, заборонені чинним законодавством України.

 

 1. Права та обов'язки Шукача/Роботодавця.

 

  1. Шукач/Роботодавець має право:
 • знайомитися з будь-якою Інформацією, розміщеною на Сайті у режимі, визначеному Компанією. Шукач/Роботодавець визнає, що доступ до деяких видів Інформації може бути відкритий тільки після замовлення та оплати певного Сервісу, або в будь-який момент обмежений в силу необхідності виконання додаткових організаційно-технічних чи правових процедур, визначених Компанією та/або умовами Договору, а також збоїв в роботі Сервісу;
 • звертатися до Компанії з побажаннями, пропозиціями, запитаннями та претензіями з приводу роботи Сайту і Сервісу, а також в інших випадках, передбачених цим Договором;
 • використовувати Сервіс виключно у порядку передбаченому цим Договором.
  1. Шукач/Роботодавець зобов’язаний:
 • неухильно дотримуватись умов цього Договору та додатків до нього, використовувати Сайт тільки в законних цілях дотримуючись чинного законодавства України;
 • самостійно викладати та знайомитися з Інформацією, самостійно перевіряти у Шукача/Роботодавця актуальність та достовірність такої Інформації, самостійно врегульовувати відносини між собою. Шукач/Роботодавець визнає та погоджується, що Компанія не несе відповідальності в разі, якщо цей обов'язок не був виконаний ними;
 • не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сервісу, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісу, не порушувати, блокувати чи іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Сайту, а також не здійснювати будь-які інші дії, що порушують права Компанії і/або третіх осіб;
 • не використовувати Сайт для вчинення дій, спрямованих на підрив мережної безпеки і порушення роботи будь-яких програмно-технічних засобів, підключених до мережі Інтернет, обчислення комбінацій для нарахування криптовалют, а також вчинення мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Компанії, але не обмежуючись ними;
 • забезпечити конфіденційність і збереження свого облікового запису, не передавати іншим особам логін і пароль для входу на Сайт, не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого облікового запису, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій. Шукач/Роботодавець несе особисту відповідальність за всі дії, вчинені з використанням його облікового запису та несе всі негативні наслідки які стануть наслідком використання його облікового запису третіми особами;
 • не порушувати права Компанії та третіх осіб;
 • негайно інформувати Компанію в разі виявлення помилок в роботі Сайту, отримання чужих персональних даних, некоректного відображення Інформації, тощо;
 • надати при Реєстрації  та  під час користування сайтом, власні достовірні персональні та реєстраційні дані, усвідомлюючи, що він надає згоду на їх обробку, що передбачає також використання, в тому числі і в цілях маркетингових досліджень та таргетингу на Сайті, і надалі підтримувати їх в актуальному стані, зокрема  відображати  їх зміну (номеру  телефону, електронної адреси, інших даних вказаних при реєстрації, тощо);
 • не викладати на Сайті недостовірну Інформацію, будь-яку інформацію, яка може завдати шкоди честі, гідності, діловій репутації, яка містить спам чи відомості про фінансові піраміди, пропагує насильство, ненависть, дискримінацію, містить посилання на зовнішні інтернет-ресурси, яка порушує права третіх осіб, в тому числі їх контактні дані, або іншим чином порушує чинне законодавство;
 • відмовитись від використання Сервісу;
 • знайомитися на Сайті з інформацією, пов'язаною з наданням Сервісу, включаючи із змінами і доповненнями до цього Договору.

 

 1. Порядок користування Сервісом.

 

  1. Користування Сервісом може відбуватись як з обов’язковою Реєстрацією, так і без неї. Компанія самостійно визначає обсяг Сервісу, який доступний зареєстрованим, і який доступний всім іншим Користувачам.
  2. Компанія надає Користувачу можливість розміщувати Інформацію керуючись принципом добросовісності та наявності у нього наміру скористатись Сервісом.
  3. Порядок користування Сервісом Роботодавцем.
   1. Роботодавець гарантує, що провадить свою діяльність у відповідності до законодавства країни реєстрації та України. Компанія має право відмовитись від надання Сервісів у випадку виявлення ризиків, або встановлення невідповідності Роботодавця заявленій діяльності, ненаданні Інформації, наданні недостовірної, або такої, що не відповідає закону Інформації, втрати позитивної репутації Роботодавця та в інших випадках, визначених цим Договором. У випадку такої відмови Компанії договір вважається розірваним з моменту повідомлення Компанії Роботодавцю про це.
   2. Інформація повинна відповідати вимогам, які ставляться законодавством до даного виду інформації.
   3. Роботодавець розміщує Інформацію на Сайті у порядку, визначеному Компанією. При цьому, Компанія не несе відповідальності за актуальність, достовірність  та відповідність законодавству чи очікуванням Шукача такої Інформації. Роботодавець повинен самостійно актуалізовувати Інформацію на Сайті, забезпечити достовірність Інформації, яка розміщена на Сайті.
   4. Роботодавець здійснює пошук Інформації, яка розміщена Шукачем, якщо таку можливість надано Компанією.
  4. Порядок користування Сервісом Шукачем.
   1. Шукач розміщує Інформацію на Сайті у порядку, визначеному Компанією. При цьому, Компанія не несе відповідальності за актуальність, достовірність  та відповідність законодавству чи очікуванням Роботодавця такої Інформації. Шукач повинен самостійно актуалізовувати Інформацію на Сайті, забезпечити достовірність Інформації, яка розміщена на Сайті.
   2. Шукач здійснює пошук Інформації, яка розміщена Роботодавцем, якщо таку можливість надано Компанією.
  5. Компанія може здійснювати забезпечення взаємного зв’язку між Шукачем та Роботодавцем технічними засобами Сайту. З цією метою Шукач та Роботодавець повинні увійти в Обліковий запис для відповідної категорії та здійснити Плату за користування відповідним Сервісом. Доступ до того чи іншого Сервісу може бути відкритий Шукачеві та/чи Роботодавцю тільки після надходження оплати у розмірі, вказаному на Сайті на розрахунковий рахунок Компанії. Компанія при комунікаціях з Шукачем/Роботодавцем не виступає представником, агентом, найманим працівником Роботодавця/Шукача і не може приймати будь-яких рішень щодо Інформації, розміщеної Роботодавцем/Шукачем.
  6. Плата за користування Сервісом визначається Компанією за відповідну послугу чи набір (пакет) послуг Сервісу. Плата за користування Сервісом не залежить від подальших взаємовідносин між Роботодавцем та Шукачем. Плата за користування Сервісом не підлягає поверненню за умови, якщо Компанією було надано послугу з користування Сервісом у відповідності до цього Договору.
  7. Компанія інформує Роботодавця/Шукача про розмір Плати за користування Сервісом шляхом розміщення цієї інформації на Сайті.
  8. Послуга з користування Сервісом вважається такою, що надана Компанією та отримана Користувачем належним чином та в повному обсязі з моменту надсилання Компанією інформаційного повідомлення Користувачу (відміткою на Сайті). Таке інформаційне повідомлення вважається невід’ємною частиною цього Договору.
  9. Спори між Роботодавцем та Шукачем (у тому числі щодо відносин, що виникли між ними з використанням Сайту) вирішують між собою самостійно, без залучення Компанії.

 

 1. Обмеження відповідальності.

 

  1. Починаючи використання Сайту і Сервісу, Користувач розуміє та визнає і погоджується, що в їх роботі можуть виникати технічні помилки та несправності, а також визнає і погоджується, що автори Сайту (чи його наповнення) і Компанія не несуть матеріальної відповідальності за будь-які наслідки роботи Сайту і Сервісу, за працездатність технічних засобів Користувача при їх використанні, за відповідність Сайту і Сервісу цілям Користувача. Компанія, забезпечуючи роботу Сайту і Сервісу, разом з тим, не несе відповідальність за його безперебійну роботу, за виникнення будь-яких незручностей і втрат при користуванні Сайтом.
  2. Користувач визнає і погоджується Компанія не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв, що сталися в роботі телекомунікаційних і енергетичних мереж, дії шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного забезпечення та/або апаратного комплексу Компанії. Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та/або будь-якої інформації про Користувача, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, тощо, які можуть бути передані на Сайт чи Сервіс, або через Сайт чи Сервіс третіми особами. Компанія не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайту чи Сервісу через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати.
  3. Користувач визнає і погоджується з тим, що він використовує Сайти і Сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщеної на Сайті інформації, а Компанія, в тому числі її керівництво, співробітники, підрядники, агенти, афілійовані з Компанією особи не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщеної на Сайті інформації, за будь-яку матеріальну та нематеріальну шкоду, які стали результатом використання розміщеної на Сайті інформації чи Сервісу. Вміст Сайту носить виключно інформаційний характер. Користувач визнає і погоджується що Компанія не несе відповідальності за неточність даних. Компанія не здійснює обов’язкової перевірки Інформації та інших матеріалів, що розміщуються на Сайті.
  4. Користувач визнає і погоджується, що Компанія не несе відповідальності за будь-яку інформацію, надану третіми особами, в тому числі, Роботодавцями, чи Шукачами так само як не несе відповідальність за (не) надання ними послуг, (не) проведення розрахунків, чи за будь-яку шкоду, завдану в результаті вчинення чи невчинення правочину, або неналежної поведінки Користувача, третіх осіб.
  5. Користувач визнає і погоджується, що Компанія не несе відповідальності за будь-яку інформацію, надану Користувачам чи Шукачам у процесі надання Сервісів та суміжних послуг.
  6. Користувач визнає і погоджується, що у випадку ініціювання судового процесу, або порушення кримінальної (адміністративної) справи щодо Компанії у зв’язку із розміщенням Користувачем недостовірної, образливої, такої що порочить честь, гідність чи ділову репутацію інформації, по такій справі тільки він буде належним відповідачем і нестиме всі види відповідальності, яка може бути покладена на особу у відповідності з діючим законодавством у зв’язку з розповсюдженням неправдивої, образливої, такої що порочить честь, гідність чи ділову репутацію інформації. Крім того, у випадку якщо до відповідальності буде притягнено Компанію, Користувач зобов’язаний відшкодувати понесені Компанією всі прямі та непрямі збитки за першим письмовим зверненням Компанії.
  7. Компанія не є організатором/ініціатором попередніх договорів/протоколів про наміри/меморандумів/угод/домовленостей між Користувачами, Шукачами та Роботодавцями, Шукачами, Роботодавцями, або їх стороною. Користувач визнає і погоджується, що Компанія не несе відповідальності за поведінку Шукачів чи Роботодавців, або за пропоновані ними послуги. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами, Шукачами та Роботодавцями, Шукачами, Роботодавцями, вирішуються ними самостійно без залучення Компанії. Якість, безпека, законність і відповідність Інформації знаходяться поза контролем Компанії. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, професійних навиків, намірів, або видавати себе за іншу особу. Використання Сервісу означає те, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку третіх осіб. Компанія не несе відповідальності за розрахунки між Шукачами та Роботодавцями.
  8. Якщо у Шукача/Роботодавця виникають претензії до Роботодавця/ Шукача в результаті використання ними Сервісу, усі погоджуються пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняють Компанію (поряд з її дочірніми компаніями, афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат, включаючи витрати на професійну правничу допомогу, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.
  9. Компанія, в тому числі її керівництво, співробітники, підрядники, агенти, афілійовані з Компанією особи, за жодних обставин не несуть відповідальності перед Користувачем, або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду і виплачені штрафні санкції, або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням або неправильним використанням ними Сайту чи Сервісу, або неможливості їх використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб, включаючи без обмеження, випадки заподіяння шкоди електронним пристроям Користувача, або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов'язані з використанням або неправильним використанням Сайту чи Сервісу.
  10. Користувач гарантує, що отримана ним на Сайті інформація використовуватиметься ним особисто і так, що не порушуватиме будь-яких прав та законних інтересів, в тому числі прав на інтелектуальну власність, та не передаватиметься третім особам. У випадку пред’явлення Компанії претензії зі сторони третіх осіб у зв’язку з інформацією, яка розміщується Користувачем на Сайті, Користувач зобов’язаний самостійно і за власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а також відшкодувати понесені Компанією збитки у повному обсязі.
  11. Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія не несе відповідальності перед Користувачем та будь-якими третіми особами за зміст та законність, достовірність інформації яка використовується/отримується Користувачем, чи будь-якими третіми особами при використанні Сервісу, якість послуг, надання їх у відповідний строк, виконання гарантійних обов’язків перед Користувачами відносно Сервісу, відповідність діяльності Роботодавця законодавству країни реєстрації та України.

 

 1. Комунікації між сторонами.

 

  1. Пропозиції, скарги, запитання та інші повідомлення Користувача з питань роботи Сайту або Сервісу, направляються Компанії за наступною адресою електронної пошти: hello@jobportal.biz
  2. Компанія не несе відповідальності за неотримання Користувачем відповіді на його лист. У разі неотримання Користувачем відповіді Компанії протягом 30 днів з дати отримання запиту Компанією, Користувач відправляє повторний запит на поштову адресу Компанії, рекомендованим листом, з повідомленням про вручення.
  3. Повідомлення Користувача на адресу Компанії, які не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанією не розглядаються.
  4. Будь-які претензії Користувача щодо проведення заходів та/або повернення грошових коштів, які не належать до сфери відповідальності Компанії відповідно до цього Договору, Компанією не розглядаються.

 

8. Інші умови.

 

8.1. Цей Договір укладений на визначений строк — з моменту його Акцепту Користувачем до моменту припинення Користувачем користування Сервісом, або прийняття Компанією рішення про припинення доступу Користувача до Сервісу.

8.2. Цей Договір регулюється законодавством України. Якщо будь-яка умова цього Договору буде визнана незаконною, недійсною або нездійсненною будь-яким судом України, який має на те відповідні повноваження, то вона має бути замінена на законну. В іншому разі, якщо зміна неможлива, таке умова має бути виключена.

Додаток 1

 

 

Умови використання

 

Перед використанням сайту уважно прочитайте ці Умови, Договір про користування Інтернет-ресурсом і Політику конфіденційності. Якщо ви не згодні з їх умовами, не використовуйте цей сайт. Сайт https://jobportal.biz/ (далі — «Сайт») пропонується Вашій увазі виключно в інформаційних цілях і надає можливість надання доступу та реалізації необмеженому колу осіб до до інформації, яка розміщена на Сайті і послуг, що надаються особою, яка має права на Сайт. Визначення понять, права Користувача та Компанії, їх обов’язки та інші умови містяться у Договорі про користування Інтернет-ресурсом, невід’ємним додатком якого є ці Умови.

Використання

Використання даного Сайту можливе тільки за повної згоди з положеннями цих умов використання Сайту, що діють виключно у складі Договору про користування Інтернет-ресурсом і спільно з Політикою конфіденційності. Якщо Ви не приймаєте вищевказані умови, Ви не вправі користуватися Сайтом і його Сервісами. Сайт дозволяє Вам переглядати матеріали тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. При використанні Сайту Ви набуваєте статусу Користувача.

При використанні Сайту забороняється водити в оману, ображати, переслідувати, погрожувати та обмежувати права і свободу Користувача та/або третіх осіб, розміщувати інформацію яка суперечить чинному законодавству України, яка рекламує та провокує нелегальну діяльність, обмежує права і свободи Користувача або третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, агітаційні матеріали, розповсюджувати спам, будь-яку докучливу інформацію, заклики до злочинної діяльності, розповсюджувати віруси, дефектні програми, пошкоджені файли. Забороняється використовувати Сайт для майнингу, збирання персональних даних, а також з будь-якою метою, яка суперечить чинному законодавству України.

Через Сайт можна отримати доступ до інших сайтів в мережі Інтернет. Компанія не має жодного контролю над цими сайтами, і Користувач отримує доступ до них винятково на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів та за їхній контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих сайтів.

Оплата Сервісів

Оплата за Сервіси проводиться у наступному порядку:

Користувач серед Сервісів, запропонованих Компанією обирає послугу чи набір (пакет) послуг, які доступні для нього. Опис кожної послуги чи набору (пакету) послуг на Сайті містить зміст послуги, її вартість, строки надання або їх межі, якщо це може бути передбачено характером послуги, і якщо Компанія і Користувач не домовились про інше. Компанія самостійно визначає який обсяг Сервісів повинен бути оплачений Користувачем для використання Сайту.

Користувач здійснює оплату за обрану послугу чи набір (пакет) послуг за допомогою платіжних систем LiqPay або банківським переказом на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕЙЧ АР САММІТ ЮКРЕЙН». Така оплата не вважається завдатком, авансом, гарантійним платежем. Компанія може користуватись послугами агентів та інших посередників для отримання платежів.

Оплата Сервісу означає безумовне прийняття умов Договору про користування Інтернет-ресурсом.

У випадках, визначених законодавством України, Компанія надає Користувачу бухгалтерські документи у формі, допустимій законом. Користувач повинен підписати та надати Компанії надіслані нею такі документи не пізніше трьох календарних днів з моменту отримання. У випадку відсутності відповіді Користувача, такі документи вважаються підписаними обома сторонами.

Користувач не має права на повернення коштів у випадку, якщо отримання очікуваного результату від Сервісів не було досягнуто внаслідок його дій чи бездіяльності, та коли полуга була спожита у процесі надання (належно наданою). Враховуючи комплексність Сервісів та їх специфіку, Користувач, який здійснив оплату за набір (пакет) послуг, що був передумовою подальшого використання Сайту, має право на повернення частини коштів, яку визначить Компанія, беручи до уваги вартість кожної з послуг. Для реалізації цього права Користувач повинен подати у порядку, визначеному Договором про користування Інтернет-ресурсом, заяву на ім’я Компанії із вказанням засобів, що дозволяють однозначно ідентифікувати Користувача та реквізитами, а також пройти скайп-розмову із обґрунтуванням причини подання заяви.

При придбанні набору (пакету) послуг Роботодавцем, передбачений пакетом перелік послуг доступний Роботодавцю повний календарний місяць і може бути продовжений лише за умови наступної оплати. При цьому, порядок виконання/реалізації/використання набору (пакету) послуг для Роботодавця визначається Компанією.

При придбанні набору (пакету) послуг Шукачем, передбачений пакетом перелік послуг підлягає виконанню/реалізації/використанню після отримання оплати у порядку, визначеному Компанією.

На відносини із надання Сервісу поширюється дія норм про підряд та надання послуг тією мірю, в якій вони можуть бути застосовані з огляду на характер відносин, враховуючи те, що Компанія та Користувач погодились, що Компанія не нестиме відповідальність за неналежну якість Сервісів, невчасне надання Сервісів, не відшкодовуватиме будь-які збитки завдані цим.

Інтелектуальна власність

Виключне право на Сайт, всі його сервіси, програмне забезпечення, бази даних, сукупність інформаційного і графічного контенту належить Компанії ТОВ «ЕЙЧ АР САММІТ ЮКРЕЙН» На умовах Договору про користування Інтернет-ресурсом Компанія надає тимчасові обмежені права використання Сайту, Сервісу та програмного забезпечення у вказаних цілях Користувача, які не суперечать чинному законодавству України. Ніякі права на будь-яку інформацію Сайту, включаючи логотипи та інші знаки для товарів і послуг не переходять до Користувача в результаті використання Сайту. Користувач визнає, що Сайт містить знаки для товарів і послуг, послуги, фірмові найменування, логотипи, об’єкти інтелектуальної власності, та інші матеріали третіх осіб, та що такі права належать відповідним власникам.

Відповідальність

Компанія в жодному випадку не відповідає за Інформацію, розміщену на Сайті та за всі дії, які здійснювались на підставі цієї Інформації. Компанія не відповідає за працездатність Сайту й не гарантує його безперебійної роботи. Компанія за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись упущеною вигодою), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту. Компанія не несе відповідальності за невиконання обов’язків третіми особами у зв’язку з наданням послуг через Сайт та не несе відповідальності по їх фінансових зобов’язаннях, враховуючи повернення грошових коштів сплачених Користувачем.

Персональні дані

У випадку коли Користувач вносить на Сайт свої персональні дані, він робить їх загальновідомими, якщо Договором про користування Інтернет-ресурсом не передбачається інше. Компанія має право зберігати, обробляти та використовувати дані Користувача Сайту згідно Політики конфіденційності.