Po vyhlášení nouzového stavu a jeho postupném zpřísnění bylo velké množství továren a podniků nuceno zastavit provoz. Po vyhlášení uzavření hranic se zaměstnanci hromadně rozhodli vrátit domů a zaměstnavatelé tak ze dne na den přišli o klíčový personál. To vše způsobilo narušení stability trhu práce a pobídlo jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance zamyslet se nad budoucími kroky. Tak pro podniky, zejména ty menší, vznikly nové příležitosti k získání nových kvalifikovaných zaměstnanců. Vláda České republiky k tomu učinila několik zásadních kroků.

 

Zaprvé, vláda schválila několik programů, které by měly finančně podpořit zaměstnavatele a ochránit zaměstnance před ztrátou zaměstnání. Nelze nezmínit zejména kurzarbeit „Antivirus“ a úvěry COVID-I/II/III.

 

Program „Antivirus“, sloužící k podpoře zaměstnanosti, má za cíl ochránit firmy, které byly ovlivněny nezbytnými omezeními vlády sloužícími k zpomalení epidemie. Aby ze strany zaměstnavatelů nedošlo k propouštění, stát se zavázal prostřednictvím úřadu práce kompenzovat firmám prostředky, které byly využity na vyplacení mezd zaměstnancům. Programu se můžou zúčastnit zaměstnavatelé, u kterých došlo k nařízení karantény zaměstnancům anebo uzavření provozu, k omezení dostupnosti surovin, výrobku a služeb, nezbytných k činnosti, anebo k omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy. V závislosti na konkrétní situaci, zaměstnavatelé dostanou příspěvek ve výši 50 až 80 procent z vyplacené mzdy.

 

Další možností pro zaměstnavatele jsou podnikatelské úvěry COVID-I/II/III, hlavně pro malé a střední podniky, u nichž došlo k omezení provozu, opoždění, pozastavení a/nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření proti šíření infekce COVID-19. Jedná se o bezúročné úvěry a/nebo úvěry s výrazně nižším úrokem, které budou poskytovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou nebo komerčními bankami za podpory vlády prostřednictvím ČMZBR, která bude poskytovat záruky a příspěvky na úroky. Úvěry ve výši 10 tisíc až 15 milionů Kč mohou být využité na pořízení potřebného majetku a zásob a/nebo na další potřební provozní výdaje. Příjem žádostí v rámci COVID-I a COVID-II je momentálně uzavřen a vláda jedná o detailech úvěrového programu COVID-III. Další informace by měly být dostupné během prvních dvou týdnů v dubnu.

 

Za dnešních okolností však nelze vyloučit situaci, ve které by u zaměstnavatele mohlo dojít k propouštění zaměstnanců. Právě proto mezi další opatření související s epidemií COVID-19 patří změny, které umožňují větší flexibilitu při změně práce kvalifikovaných zaměstnanců.

 

Dne 20. března řešením vlády nabyly platnosti změny v podmínkách Programu kvalifikovaný zaměstnanec, které umožňují držitelům zaměstnaneckých a modrých karet měnit zaměstnavatele a/nebo pracovní pozice dříve než po 6 měsících od převzetí karty. Změnu lze realizovat pouze na evidované volné pracovní místo obsaditelné držiteli zaměstnanecké anebo modré karty, a úřad práce by měl v době nouzového stavu zajistit urychlené zveřejnění volného pracovního místa v centrální evidenci.

 

Pokud kvalifikovaný zaměstnanec byl v době nouzového stavu propuštěn z minulého zaměstnání, ztratil práci v důsledku uzavření firmy nebo rozhodl zaměstnavatele změnit, může nastoupit na nové pracovní místo již za měsíc, a v určitých případech dokonce i hned. Záleží na tom, o kterého zaměstnavatele se jedná. Změnu zaměstnavatele nebo pracovní pozice je třeba ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek 30 dnů předem. Avšak u zaměstnavatelů, kteří provádí krizová opatření anebo k jejich provádění napomáhají, stačí oznámit změnu v den nástupu do nové práce.

 

Mezi zaměstnavatele, napomáhající k provádění krizových opatření, patří ty působící v oblasti zdravotnictví, výzkumu a vývoje, zejména v oblasti lékařských věd, výroby ochranných pomůcek, farmaceutických a chemických přípravků a výrobků pro osobní hygienu. Zjednodušení podmínek se také vztahuje na zaměstnavatele v oblasti zemědělství, chovu hospodářských zvířat a lesnictví, výroby hnojiv, krmiv a osiv, veterinární a rostlinolékařské péče. Další kategorie jsou výroba textilní a související produkce, zpracování dřeva, výroba papírových, plastových, pryžových a jiných nekovových minerálních výrobků, těžba surovin a výroba základních hmot. Zjednodušení platí také pro výrobu, opravy a údržby motorových vozidel, hromadnou přepravu osob a nákladní dopravu, stavby budov, silnic a železnic, inženýrské činnosti, výrobu, instalaci a opravy elektronických zařízení a jiných strojů, zajištění nepřerušovaného zásobování elektřiny, plynu, tepla, klimatizovaného vzduchu a vody. Nakonec mezí činnosti napomáhající k provádění krizových opatření patří zajištění následujících služeb: provoz informačních a komunikačních sítí, televizní a rozhlasové vysílání, skladování a poštovní služby, úklid a sanace, bankovnictví a pojišťovnictví, nakonec sociální péče, veřejná správa a bezpečnostní a pátrací činnosti.

 

Zaměstnanec, který by chtěl začít pracovat u zaměstnavatele, působícího v jedné ze výše zmíněných oblastí, tak může učinit v průběhu jednoho dne. Stačí podepsat pracovní smlouvu s novým zaměstnavatelem a doručit oznámení o změně na Ministerstvo vnitra nejpozději v den nástupu do nového zaměstnání. K vyplněnému oznámení je třeba doložit vyjádření nového zaměstnavatele o tom, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření, a také o odborné způsobilosti zaměstnance k výkonu zaměstnání, pracovní smlouvu a doklad o tom, zda dosavadní zaměstnání ještě trvá nebo již skončilo. Ministerstvo vnitra v takovém případě nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek a podmínky pro změnu práce budou považovány za splněné oznámením zaměstnance.

 

Krizová situace, přes všechny její výzvy, nabízí menším firmám unikátní možnost navázat spolupráci s kvalifikovanými specialisty, kteří se do České republiky dostali přes Program kvalifikovaný zaměstnanec a byli dřív zaměstnáni ve velkých podnicích. Právě teď je nejlepší čas začít hledat kvalifikované zaměstnance do svého kolektivu. Pokud vaše firma bude mezi prvními, kteří ten proces nastartují již dnes, získáte kvalifikované odborníky za velice dobrých podmínek. Doporučujeme se s poptávkou obrátit na úřad práce nebo na velké podniky, které plánují propouštění zaměstnanců – mnohé z nich se již dnes snaží pomoci svým nejlepším odborníkům najít nová uplatnění. Další variantou je obrátit se na agentury, jejichž odborníci ve spolupráci s vládou, ministerstvy a úřady pomáhají se zaměstnáváním cizinců.

 

Personální agentura HR Summit založila webovou stránku jobportal.com.ua, na které zaměstnavatelé můžou zveřejnit aktuální pracovní nabídky a najít vhodné kvalifikované zaměstnance. Práci přes JobPortál hledají jak cizinci, kteří jsou v Česku, tak i ti co se museli vrátit domu a teď hledají zaměstnání ve svém oboru. Personalisté na JobPortalu drží krok s dynamickým pracovním trhem, na webu jsou dostupné vždy aktuální nabídky volných pozic ve mnoha oborech a životopisy kvalifikovaných a důvěryhodných zájemců. Prioritou společnosti HR Summit je transparentnost – uchazeč o pozici a zaměstnavatel se vždy seznamují předem, aby osobně projednali podmínky spolupráci a vzájemná očekávání. Naprostá většina zaměstnavatelů, kteří zveřejní volné pracovní místo na JobPortal, odcházejí s tím, že zaměstnanec je již na cestě a připraven začít co nejdříve. 

 

Krize COVID-19 skončí a s ní i nepředvídatelná a zároveň flexibilní doba. Právě teď je čas na plánování do budoucna. Situaci lze dokonce označit za „win-win“ pro mnohé zaměstnance a zaměstnavatele, kteří vstoupí do nového období po krizi za těch nejlepších podmínek.