Зателефонуйте нам: +38 093 678 99 22

Зубной техник / Зубний технік / Zubní technik

Назва компанії:

ProŽivot s.r.o.

Посада:

Інші працівники в сфері медицини, соц. опіки
Тип трудових відносин:

Робоча карта (1-2 роки) / Довгострокове проживання

Заробітня плата НЕТТО: 30000 - 50000 CZK за місяць UAH
39156 - 65260 по курсу НБУ
Кількість годин на місяць: 160

Адреса:

Чеська Республіка, Південночеський край, České Budějovice

Кількість місць на вакансію:

2

Роботодавець гарантує:

Безкоштовне житло Страхування
Додаткова інформація:

!!!Это работа для людей, которые уже находятся в Чехии.!!!

RU:
Описание требований:

Диплом зубного техника получить в любой стране ЕС или в Украине.
Умение работать с имплантами.
Знание техник и приемов труда с современными материалами (металлокерамика, безметалловая керамика, термопластмассы, ремонт зубных протезов).
Обеспечение постоянного объема заказов.
Умение работать самостоятельно.
Ориентация на долгосрочное сотрудничество.
Необходимость постоянного совершенствования компетенций.
Точность и пунктуальность.
Мотивация постоянно повышать свою квалификацию.

Мы предлагаем:
Возможность дополнительного заработка за перевыполнение рабочего плана.
Возможность профессионального роста и дополнительного обучения по специальности.
Юридическая поддержка в области защиты от претензий / жалоб пациентов.
Помощь в вопросах переезда для вас и вашей семьи в Чехию.
Помощь в языковой адаптации.
Помощь и сопровождение в вопросе получения лицензии на практику в Чехии.

UA:
Опис вимог:

Диплом зубного техніка отриматий в будь-якій країні ЄС або в Україні.
Уміння працювати з імплантами.
Знання технік і прийомів праці з сучасними матеріалами (металокераміка, безметалова кераміка, термопластмаси, ремонт зубних протезів).
Забезпечення постійного обсягу замовлень.
Уміння працювати самостійно.
Орієнтація на довгострокову співпрацю.
Необхідність постійного вдосконалення компетенцій.
Точність і пунктуальність.
Мотивація постійно підвищувати свою кваліфікацію.

Ми пропонуємо:
Можливість додаткового заробітку за перевиконання робочого плану.
Можливість професійного росту і додаткового навчання за фахом.
Юридична підтримка в області захисту від претензій / скарг пацієнтів.
Допомога в питаннях переїзду для вас і вашої родини в Чехію.
Допомога в мовній адаптації.
Допомога та супровід в питанні отримання ліцензії на практику в Чехії.

CZ:
Popis požadavků:

Diplom zubního technika obdržen v kterékoli zemi EU nebo na Ukrajině.
Schopnost pracovat s implantáty.
Znalost technik a metod práce s moderními materiály (cermety, bezkovová keramika, termoplasty, opravy zubních protéz).
Zajištění stálého objemu objednávek.
Schopnost pracovat samostatně.
Orientace na dlouhodobou spolupráci.
Potřeba neustálého zlepšování kompetencí.
Přesnost a dochvilnost.
Motivace neustále zlepšovat své dovednosti.

Nabízíme:
Možnost dodatečných výdělků za přeplnění pracovního plánu.
Příležitost pro profesionální růst a další školení v oboru.
Právní podpora v oblasti ochrany před stížnostmi pacientů.
Pomoc při stěhování pro vás a vaši rodinu do České republiky.
Pomoc při jazykové adaptaci.
Pomoc a podpora při získávání povolení k praxi v České republice.

Показати більше

Вимоги:

Освіта: Середня спеціальна освіта
Досвід роботи: не важливо
Знання мов: Чеська - Початковий
Додаткова інформація:

!!!Это работа для людей, которые уже находятся в Чехии.!!!

RU:
Центр превентивной стоматологии «ProŽivot» приглашает к сотрудничеству зубных техников в связи с дальнейшим развитием организации.

У нас есть многолетний опыт работы, большая база пациентов, высококачественное оборудование и материалы.

Мы рады нанять иностранцев с дипломом зубного техника полученным в любой стране Европейского Союза (ЕС), или полученным за пределами ЕС (в таком случае будет необходимо пройти путь нострификации диплома и успешно сдать апробачни испытания, которое позволит получить лицензию на проведение практики в любой стране ЕС).

UA:
Středisko Preventivní Stomatologie «ProŽivot» (центр превентивної стоматології «ProŽivot») запрошує до співпраці зубних техніків у зв'язку з подальшим розвитком організації.

У нас є багаторічний досвід роботи, велика база пацієнтів, високоякісне обладнання та матеріали.

Ми раді найняти іноземців з дипломом зубного техніка отриманим в будь-якій країні Європейського Союзу (ЄС), або отриманим поза межами ЄС (в такому випадку буде необхідно пройти шлях нострифікації диплому та успішно здати апробачні іспити, що дозволить отримати ліцензію на проведення практики в будь якій країні ЄС).

CZ:
Středisko Preventivní Stomatologie „ProŽivot“ zve zubní techniky ke spolupráci k rozvoji organizace.

Máme mnohaleté zkušenosti, velkou základnu pacientů, vysoce kvalitní vybavení a materiály.

R8di najmeme cizince s diplomem v oboru zubního technika získaným v kterékoli zemi Evropské unie (EU) nebo získaným mimo EU, (v takovém případě bude nutné absolvovat nostrifikaci diplomu a úspěšně složit zkoušky, které umožní obdržet licenzi k práci v jakékoli zemi EU).

Показати більше

Умови праці:

Забезпечення спецодягом: включено
Потребує медичної довідки: так