Сварщики / Зварювальники / Svářeči

Název společnosti:

DRAHOŠ s.r.o.

Pozice :

Svařeč ve výrobě
Druh pracovněprávního vztahu:

Program "Kvalifikovaný zaměstnanec" / Zaměstnanecká karta

Čistá mzda: 20000 - 30000 CZK za měsíc UAH
26158 - 39237 dle kurzu NBU
Počet hodin za měsíc : 200

Adresa:

Česká Republika, Pardubický kraj, Skuteč

Počet volných míst na pracovní pozici:

2

Zaměstnavatel nabízí:

Pojištění
Doplňující informace:

RU:
Преимущества:
- Почасовая оплата составляет 100-200 крон, в зависимости от профессии и возможностей назначенного работника.
- Премии: ежемесячно согласно результатам работы (от 0 - 2 тысяч Кч,-), полугодовые и зимние (от 3 - 10 тысяч Кч,-), дополнительно за работы, выполняемые за пределы обязанностей (1000 – 5000 Кч,- )
*Вознаграждения уже выплачиваются чистыми.
- Возможность сверхурочной работы (оплачивается отдельно)
- На фирме уже есть 9 работников из Украины
- Наши сотрудники по турнусах возвращаются домой, выходит примерно 8 месяцев на работе, 4 месяца дома
- надбавка на обед в размере 131, - / день
- 4 недели отпуска + дополнительные отпуска
- Возможность пенсионного страхового взноса

проживание:
- Жилье рядом с производством 2 - 4 работников с собственной кухней и социальным обеспечением
- 2 тысячи / месяц

UA:
Переваги:
- Погодинна оплата становить 100-200 Кч, залежно від професії та можливостей призначеного працівника.
- Премії: щомісяця відповідно до результатів роботи (від 0 - 2 тисяч Кч,-), піврічні та зимові, додаткові за роботи (від 3 - 10 тисяч Кч,-), що виконуються за межею обов'язків (1000 – 5000 Кч,- )
*Винагороди вже виплачуються чистими.
- Можливість понаднормової роботи (оплачується окремо)
- Надбавка на обід у розмірі 131, - / день
- На фірмі вже є 9 працівників з України.
- Наші працівники по турнусах повертаються додому, виходить приблизно 8 місяців на роботі, 4 місяці вдома.
- 4 тижні відпустки + додаткові відпустки
- Можливість пенсійного страхового внеску

Проживання:
- Житло поруч із виробництвом 2 - 4 працівників із власною кухнею та соціальним забезпеченням
- 2 тисячі / місяць

CZ:
Výhody:
- Prémie: měsíční dle výkonu, pololetní a zimní, mimořádné za vykonanou práci nad rámec svých povinností
- Možnost přesčasu (vyplací se zvlášť)
- Příspěvek na obědy v částce 131,-/den
- 4 týdny dovolený + náhradní volna
- Možnost příspěvku na důchodové pojištění

Ubytování:
- Ubytování přímo vedle výroby po 2 a 4 pracovnících s vlastní kuchyňkou a sociálním zabezpečením

Ukázat více

Požadavky:

Věk: 18-50 let
Vzdělání: Střední odborné
Pracovní zkušenosti : 1-3 roky
Znalost jazyků: není potřeba
Doplňující informace:

RU:
Сварщик EN 287 с использованием метода 135 MIG MAG

Tребования:
- уметь читать основные чертежи (компоновка сварных швов, типы и размеры сварных швов)
- всему остальному обучаем мы

При необходимости новые сотрудники также выполнять следующее:
- Оператор сварочного робота
- Оператор листогибочного пресса
- Оператор гидравлического и эксцентричного пресса
- Оператор пилы
- Оператор бластеру материалов
- Оператор автопогрузчика (ВЗВ)
- Машинист мостового крана
* Учить рабочих будем мы

Основное производство DRAHOŠ s.r.o.
- Элементы полок и металлических конструкций
- Детали конвейера (ролик, цепь, лента)
- Собственный продукт Пиролитический котел на древесине
- Рамы для мотоциклов, машины
- Рамы и детали сельскохозяйственной техники
- Дробилки, сортировщики

UA:
Зварювальник EN 287 з використанням методу 135 MIG MAG

Вимоги:
- вміти читати основні вказівки креслення (компонування зварних швів, типи та розміри зварних швів)
- Ми навчаємо решту

За потреби нові співробітники також виконуватимуть наступне:
- Оператор зварювального робота
- Оператор листозгинального пресу
- Оператор гідравлічного та ексцентричного преса
- Оператор пилки
- Оператор бластеру матеріалів
- Оператор автонавантажувача (ВЗВ)
- Машиніст мостового крана
* навчати робітників будемо ми

Основне виробництво DRAHOŠ s.r.o.
- Елементи полиць та залізних конструкцій
- Деталі конвеєра (ролик, ланцюг, стрічка)
- Власний продукт Піролітичний котел на деревині
- Рами для мотоциклів, машини
- Рами та деталі сільськогосподарської техніки
- Дробарки, сортувальники

CZ:
Svářeč EN 287 metodou 135 MIG MAG

Požadavky:
- umět číst základní pokyny na výkresové dokumentaci (rozložení svárů , typy a velikosti svárů )
- zbytek doučíme

Dle potřeby nové zaměstnanci také budou vykonávát následující:
- Obsluhu svářecího robota
- Obsluhu ohraňovacího lisu
- Obsluhu hydraulického a excentrického lisu
- Obsluhu pilky
- Obsluhu tryskače na materiál
- Obsluhu vysokozdvižného vozíku
- Obsluhu mostového jeřábu
* zaměstnance u nás zaškolíme

Základní Výroba DRAHOŠ s.r.o.
- Prvky regálů a železné konstrukce
- Díly dopravníkům ( válečkové , řetězové , pásové )
- Vlastní produkt Pyrolytický kotel na dřevo
- Rámy motorek , aut
- Rámy a díly zemědělských strojů
- Drtiče , třídiče

Ukázat více

Podmínky práce:

Počet lidí v pokoji : 2
Zajištěné pracovní oblečení : zahrnuto
Vyžaduje lékařské potvrzení: ano

Fotografie ubytování

Fotografie z místa výkonu práce