Životopis

Stanislav Apostu

Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
S
Základní informace:
Hledám práci v: Není důležité
Doklady k legální práci v zemích EU: není
Datum narození: 10 června 1992 (27 r.)
Stát, kraj a město bydliště: Ukrajina